روناک صنعت رامونا ( با مسئولیت محدود )

روناک صنعت رامونا  مجری طرح پایش محیط زیستی

پلی بین طبیعت و تکنولوژی

Environmental Monitoring

حامدزندوکیلی -کارشناس مهندسی عمران

روناک صنعت رامونا دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در گرایش آب و ابنیه دارای گروه مهندسی صاحب صلاحیت دربخش طراحی فرآیند و سازه توانایی انجام خدمات تکنولوژی آب و فاضلاب به صورت مشاوره طراحی و ساخت دارد.

این شرکت در بخش خدمات پایش محیط زیستی  از گروه مشارکت روناک فن آزما بعنوان اهرم علمی وآزمایشگاهی بهره می برد

 

 اصول و تکنیک های نوین آنالیز آلاینده ها در آب و پساب، خاک، پسماندهای وی‍ژه و بیمارستانی، هوا و پایش آلودگی دریا از موارد مطرح در پایش محیط زیستی است

 

payesh