روناک صنعت رامونا ( با مسئولیت محدود )

روناک صنعت رامونا داری گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته ابنیه

     پلی بین طبیعت و تکنولوژی

حامدزندوکیلی

کارشناس مهندسی عمران

در پروژه های صنعتی   مهمترین پارامتر در طراحی  سازه شناخت ماشین آلات و نحوه کارکرد آنهاست .اصول طراحی  و قوانین بارگذاری در همه ساز ها مشابه است ولی مهندس طراح با شناخت از نیاز پروژه می تواند با معرفی مقاطع بهینه به یک طرح اقتصادی برسد.

متاسفانه در کشور ما مهندسین مشاور در اکثر پروژه  دید مناسبی از سازه ندارند  و گاها با ارائه طرح های غیر قابل اجرا و عموما پر هزینه  سبب اختلال در روند کار پیمانکار می شوند.

این عدم آگاهی از آنجا منشا می گیرد که مهندیسن محاسب با محیط کارگاهی نا آشنا هستند و مشاهده میشود که مجری ناچار به تغییر در نقشه ها و تصمیم های کارگاهی میشود. متاسفانه محاسبان عزیز(البته نه همه عزیزان)عموما به  خروجی های نرم افزار کفایت می کنند و این سبب  طراحی  مقاطع پر هزینه میشود .

به اعتقاد نگارنده یک محاسب قوی باید یک مجری توانمند باشد و این میسر نیست جز با حضور مستمر در کارگاه ها.

روناک صنعت رامونا داری یک تیم اجرایی توانمند برای طراحی و اجرای اسکلت های صنعتی با ضمانت اجرای و هزینه اقتصادی می باشد به شرح ذیل:

ما  بهترین پیشنهاد  رو به شما هدیه می کنیم

ساخت  کته و قیف های ورودی غلات,سنگ شکن و…

گالری تصاویر