روناک صنعت رامونا ( با مسئولیت محدود )

حامد زندوکیلی کارشناس پایه دوم مهندسی عمران

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مشاور در تنطیم مناقصات و آنالیز بها

مناقصات:

با تکمیل مراحل امکان سنجی و طراحی کارفرما بایستی  در پی تحصیل خدمات پیمانکار برای اجرای پروژه باشد.در پروژه های عمرانی , انتخاب پیمانکار  واجد شرایط که قادر به انجام کار با کمترین قیمت  از طریق مناقصه صورت می پذیرد.مناقصات عموما به دو صورت با ارزیابی کیفی با بدون ارزیابی کیفی صورت می پذیرند . در مواردی که کارفرما تشخیص می دهد ارزیابی توان مالی , فنی  و تجهیزاتی, نیروی انسانی وسوابق کاری لازم الاجراست قبل از پیشنهاد قیمت از پیمانکاران ارزیابی کیفی می کند و پس از پذیرفته شدن به ایشان اجازه ارائه پیشنهاد قیمت میدهد.

ولی در برخی موارد و عموما مناقصات ارزان تر جهت صرفه جویی در زمان و هزینه دستگاه مناقصه گذار صرفا پبشنهاد قیمت اکتفا می کند.

علاوه بر ارائه مدارک عمومی نظیر ثبتی ,گواهینامه های ایمنی و اسناد مشخصات فنی مناقصه  ارائه ضمانت نامه  مهمترین بخش شرکت در مناقصات است. با ارائه ضمانت نامه پیمانکارضمانت می دهد درصورت برنده شدن باید قرارداد را امضا کند و اگرنه مبلغ ضمانت نامه به نفع کارفرما ثبت می شود.

دانلود نمونه اسناد مناقصه

 

 

حامد زندوکیلی کارشناس مهندسی عمران