روناک صنعت رامونا ( با مسئولیت محدود )

حامد زندوکیلی کارشناس پایه دوم مهندسی عمران

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مشاور در تنطیم قرارداد های صنعتی و ساختمانی

امور قرارداد ها.

تعریف قرارداد پیمانکاری از نظر لغوی و ترکیب آن دارای اشکال اساسی می باشد.چرا که قرارداد به معنای تعهد و عقد است و پیمان هم به معنای تعهد .تعهد و ناشی از عقد معنا شده است.چنین ترکیبی در واقع ترکیبی نا متجانس است.ولی با این  حال چنین اصطلاحی در جامعه کاربرد اساسی دارد.و این ساختار شکنی  از طرف اینجانب است.

اباذر فومشی –تنظیم قرارداد های پیمانکاری

محتوای جملات بالا  برای من جالب بود و ترجیح دادم شروع بحث را با این جمله از استاد فومشی آغاز کنم . دراین متن کوتاه قصد ارائه قانون مدنی را ندارم  و هدفم

متاسفانه ضعف در دانش حقوقی مهندسین سبب شده که تنظیم قرارداد ها گاها با نقاط ابهام فراوانی روبرو شود و شاید فقدان حقوق دان در زمان نوشتن متن توافق ها همواره ملموس می  باشد .

تجربه نشان می دهد دو مشکل اساسی در متن پیمان سبب خسارت در یکی ازطرفین می شود

الف: نبود دانش و احاطه کافی طرفین بر محتوای فنی پیمان که سبب تصمیم غلط و غیر منطقی میشود

ب: فقدان تسلط بر قواعد حقوقی که  به اعتقاد بنده خسارات سنگین تری نسبت به مورد قبل در بر دارد.

به اعتقاد این جانب شرایط نامساعد اقتصادی سبب شده کارفرما ها از این شرایط نهایت بهره را برده و پیمانکار را مجبور به پذیرش شرایط خویش  کنند و پیمانکار هم بعلت نیاز اقتصادی چاره ای جز پذیرفتن شرایط قرارداد ندارد.و البته نمی توان منکر کمبود دانش فنی و حقوقی هم در کارشناسان محترم شد که خود مزید علت بر سو استفاده برخی از کارفرما میگردد.

نمونه بارز این امر در قراردادهای دولتی است که شرایط را دولت به راحتی تعیین می کند و حتی در هنگام مطالبه دیون دست بالا با دولت است .متاسفانه این ها همه منجر پایین آمدن کیفیت کار و در نهایت اتلاف منابع ملی می شود و این مشکلات سالهاست گریبان گیر ماست و شاید از ماست که بر ماست.