روناک صنعت رامونا ( با مسئولیت محدود )

روناک صنعت رامونا  مجری رفع سختی و خوردگی در لوله ها

پلی بین طبیعت و تکنولوژی

 

حامد زندوکیلی -کارشناس مهندسی عمران

روناک صنعت رامونا دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در گرایش آب و ابنیه دارای گروه مهندسی صاحب صلاحیت دربخش طراحی فرآیند و سازه توانایی انجام خدمات تکنولوژی آب و فاضلاب به صورت مشاوره طراحی و ساخت دارد.

تجمع رسوب و خوردگی فلزی مسائل مهم و موثر بر بهره برداری و نگهداری از سیستم های تولید بخار صنعتی است. رسوب توسط تجمع نمک های موجود در سختی آب در دیگ بخار ایجاد می شود که باعث کاهش راندمان انتقال حرارت و سرعت انتقال سیال در لوله ها می شود. سختی موجود در آب را می توان قبل از وارد شدن آنها به سیستم بویلر و یا می توان آنها را در داخل دیگ بخار با مواد ضد رسوب مناسب کنترل کرد. خوردگی اکسیژن مربوط به اجزای فلزی دیگ بخار، منجر به افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری و کاهش راندمان بویلر می شود. برای اطمینان از اینکه چنین سیستم های دیگ بخار به خوبی نگهداری می شود می بایست شرایط آب در همه زمان ها بررسی و با عامل های شیمیایی مهار شوند.

علاوه  بر روش های سنتی حذف رسوب ،رسوب زدایی با امواج رادیویی  بدون مواد شیمیایی  در بویلر ها   لوله های  آب گرم  بسیار اقتصادی و به صرفه است.

 

 

install01

رادین گستر سینا فروشنده دستگاه های رسوب زدا