روناک صنعت رامونا ( با مسئولیت محدود )

روناک صنعت رامونا داری گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته ابنیه

     پلی بین طبیعت و تکنولوژی

 اشتباهات رایج و غیر قابل پذیرش در اجرا

حامدزندوکیلی

کارشناس مهندسی عمران

در پروژه های صنعتی   مهمترین پارامتر در طراحی  سازه شناخت ماشین آلات و نحوه کارکرد آنهاست .اصول طراحی  و قوانین بارگذاری در همه ساز ها مشابه است ولی مهندس طراح با شناخت از نیاز پروژه می تواند با معرفی مقاطع بهینه به یک طرح اقتصادی برسد.

متاسفانه در کشور ما مهندسین مشاور در اکثر پروژه  دید مناسبی از سازه ندارند  و گاها با ارائه طرح های غیر قابل اجرا و عموما پر هزینه  سبب اختلال در روند کار پیمانکار می شوند.

این عدم آگاهی از آنجا منشا می گیرد که مهندیسن محاسب با محیط کارگاهی نا آشنا هستند و مشاهده میشود که مجری ناچار به تغییر در نقشه ها و تصمیم های کارگاهی میشود. متاسفانه محاسبان عزیز(البته نه همه عزیزان)عموما به  خروجی های نرم افزار کفایت می کنند و این سبب  طراحی  مقاطع پر هزینه میشود .

به اعتقاد نگارنده یک محاسب قوی باید یک مجری توانمند باشد و این میسر نیست جز با حضور مستمر در کارگاه ها

مشکل دیگر اجرای بسیار ضعیف افراد غیر متخصص در ساخت و سازها است .متاسقانه اگر گشتی در سطح شهر تهران بزنید و نگاهی به ساختمان های در حال ساخت بیاندازید به میزان زیادی افراد غیر قابل صلاحیت مشاهده می کنید که مجری ساختمان هستند و شاید تنها هنر آنها خرید مصالح و اخذ مجوز باشد. موضوع وقتی درد ناک تر می شود که صلاحیت مهندس ناظر زمانی ازنظر کارفرما تایید میگردد که وی دارای نفوذ کافی در شهرداری برای دریافت مجوز خلاف باشد واگرنه صلاحیت فنی محلی از اعراب ندارد. هنگامیکه به جنوب شهر تهران وارد میشود با انبوه ساختمان های بلند و بدون پارکینگ و مواجه میشوید که آینده ای نگران کننده برای شهرتهران رقم خواهد زد . سیل مهاجرت و تمرکز جمعیت در پایتخت چهره شهر را بسیار مشوش و بی نظم کرده که خود مسبب ناهیجاریهای شدید در این کلان شهر شده.

متاسفانه قوانین بسیار ضعیف  سبب کند شدن روند بهبود ساخت و ساز ها شده و متاسفانه مالکین تعیین کنند ه هستند نه نیرو های فنی .

به اعتقاد من در کشور ما بهترین مهندسان مشاور و محاسب وجود دارند ولی ضعف اجرا و کمبود افراد قابل در ساخت همواره محسوس بوده.این عکس ها حاصل تجریبات اینجانب  در چند سال نظارت در سطح تهران و شهرستان ها بوده که جهت  انتقال تجریبات به دوستان جمع آوری شده است.این تصاویر گویا واقعیت تلخ نظام اجرایی در صنعت ساخت و ساز کشور است.

 

 

تصویر1

خطاهاي اجرايي (2)          خطاهاي اجرايي (1) خطاهاي اجرايي (4)          خطاهاي اجرايي (3)

1-عدم استفاده از گروت زیر صفحه ستون

2-کوتاه بودن بولت ها(حداقل 10 سانتی متر باید مسیر رزه  برای حرکت مهره وجود داشته باشد تا در اثر نیروی کششی وارد بر بولت سازه فرصت بیشتری جهت حد بهره برداری موجود باشد)

3-جوش دادن بولت به مهره

 

تصوير2

خطاهاي اجرايي (5)

-معماری ضعیف و اجرای ستون در مقابل درب سه لنگه .

 

تصوير3

خطاهاي اجرايي (6)

عدم اجرای کاور بتن

 

تصوير4

خطاهاي اجرايي (7)          خطاهاي اجرايي (8)

ایجاد وصله عجیب و غریب از سوی جوشکار محترم برای تیر پله

1-اتصال صد در صد غلط

2- استفاد از دو مقطع متفاوت در تیر بدون هیچ  منطقی

 

تصوير5

خطاهاي اجرايي (9)          خطاهاي اجرايي (10)

اتصال ورق باد بند با استفاده از لقمه  بعلت برش اشتباه

 

تصوير6

خطاهاي اجرايي (11)          خطاهاي اجرايي (12)

استفاده از میلگردA2به جای A3در دال راه پله بر خلاف نقشه ها. آج بدنه میلگرد گویای این واقعیت است

 

تصوير7

خطاهاي اجرايي (13)

وصله  ناجور ستون ها

 

تصوير8

خطاهاي اجرايي (14)

ا- اشتباه 7 سانتی متری در اسکلت کل به هیچ وجه پذیرفته نیست

2-فراموش کردن نصب مهره ها

 

تصوير9

خطاهاي اجرايي (15)

قطع بتن  بعلت اشتباه دربرآرود که سبب ایجاد اتصال سرد در دیافراگم سقف میشود

 

تصوير10

خطاهاي اجرايي (16)

عدم رعایت طول وصله درمیلگرد انتظار ستون

 

تصوير11

خطاهاي اجرايي (17)

استفاده از میلگرد ضایعاتی در راه پله

  • عدم استفاده از خم در میلگرد عرضی
  • استفاده از وصله به هیچ وجه در راه مجاز نیست
  • راه پله شاید تنها راه فرار در وقوع زلزله است پس در اجرا باید نهایت دقت را کرد

تصوير12

خطاهاي اجرايي (18)

میلگرد ممان منفی در سقف تیرچه بلوک  بدون رعایت ساده ترین استاندارد

 

تصوير13

خطاهاي اجرايي (19)

اجرای طاق ضربی به جای دال بتنی

  • اجرای طاق ضربی در مناطق پرخطر لرزه ای منع قانونی دارد
  • قوس طاق ضربی برعکس اجرا شده و روبه داخل است
  • میلگرد مهار باید به صورت ضربدی اجرا شود
  • در صورت اجرا و به تایید افراد صاحب صلاحیت بایدمطابق آیین نامه حداقل شرایط دیافراگم نیمه صلب برای طاق مهیا شود:اجرای مش بندی روی سقف و بتن ریزی روی لایه مش

تصوير14

خطاهاي اجرايي (20)

فراموش کردن اجرای پاگرد پله و شیب تند . این اتفاق سبب شده که در کل طبقات پاگرد ها اشتباه اجرا شوند.

 

تصوير15

خطاهاي اجرايي (21)

ستون طبقه اول داری مقطع کوچکتری از طبقه دوم است

 

تصوير16

خطاهاي اجرايي (22)

پیچیده گی ستون ها

 

تصوير17

خطاهاي اجرايي (23)

بدون شرح