روناک صنعت رامونا ( با مسئولیت محدود )

روناک صنعت رامونا(نماینده رسمی امور آزمایشکاه ژئوتکنیک)

پلی بین طبیعت و تکنولوژی

حامدزندوکیلی

کارشناس مهندسی عمران

1-روناک صنعت رامونا نماینده انحصاری خاک سازه آزما پرسون دارای پروانه آزمایشگاه معتمد خاک آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی شامل :

 • هیدرومتری
 • حد روانی
 • دانه بندی
 • برش مستقیم
 • سه محوری
 • تعیین ضریب نفوذ پذیری
 • نسبت باربری کالیفرنیا
 • تحکیم
 • تک محوری خاک چسینده
 • تراکم

 

گالری تصاویر دستگاه ها

 

2-روناک صنعت رامونا مشاور در امور ژئوتکنیکی شمع کوبی و تحکیم بستر خاک با داشتن یک تیم قوی از فارغ التحصیل های ژئو تکنیک دانشکده فنی دانشگاه تهران آماده ارائه مشاوره و در مهندسی تثبیت و تحکیم خاک جهت ساز های صنعتی و کارخانه جات می باشد.

تلفیق تجربه در پروژه های صنعتی با علم مهندسی خاک بهترین راه برای یافتن حرف های نگفته در دل خاک است. با تمام اوصاف تجربه نشان می دهد خاک جسم غیر قابل پیش بینی است و در موارد حساس که خسارت احتمالی جبران ناپذیر است مهندسان باید به آزمایش های ضروری روی بیاورند.

درصورت نیاز به مشاوره لطفا تماس بگیرید

حامد زندوکیلی     09124378539

ما تلاش می کنیم بهترین را به شما هدیه کنیم

3- روناک صنعت رامونا نماینده فروش تجهیزات  آزمایشگاه مهندسی عمران و مکانیک آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی شامل فروش تجهیزات به شرح ذیل:

 

 

 

 • آزمایشات متداول مهندسی خاک (ژئو تکنیک)
 • مشاوره در شمع کوبی و تحکیم بستر خاک
 • فروش و تعمیر تجهیرات آزمایشگاه مهندسی عمران