روناک صنعت رامونا ( با مسئولیت محدود )

حامد زندوکیلی کارشناس پایه دوم مهندسی عمران

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مشاور در تنطیم قرارداد های صنعتی و ساختمانی

تعدیل:

تعدیل در لغت به معنای برابر کردن و در فرهنگ ساختمان متناسب کردن قیمت هاست و  عبارت است از تبدیل قیمت متوسط یک دوره سه ماه در زمان گذشته به قیمت های متوسط یک دوره سه ماهه جدید ,در زمانی بعد از زمان گذشته.

B=A+f x A

A=قیمت واحد فهرست بها

F=ضریب تعدیل

B=قیمت روز

توجه :درصورتی که قرارداد دریک سه ماه اتقاق بیفتد تعدیلی به قرارداد  صورت نخواهد پذیرفت.که دوره سه ماهه به هریک از دوره هایی است به خرداد, شهریور ,آذر و اسفند منتهی می شود.

شاخص:عددی است که متوسط قیمت هردروره را نسبت به یک دوره معین به نام دوره پایه به درصد نشان می دهد . دراین صورت شاخص دوره پایه عدد صد می باشد.

شاخص مبنای پیمان:

  • پیمان هایی که با استفاده از فهرست قیمت گذاری شده اند:

الف: دوره سه ماهه که فهرست بهای مربوط به پیمان براساس قیمت های آن دوره محاسبه میشود

ب  :دوره سه ماه ای که پیشنهاد قیمت پیمانکار طی آن دوره تسلیم شده است.

  • برای پیمان های بدون فهرست بها شاخص دوره سه ماه ای است که پیشنهاد قیمت پیمانکار طی آن دروه تسلیم می شود.

دانلود بخشنامه تعدیل

 

تاخیر:

در کلیه پیمانها پرداخت مطالبات پیمانکاران توسط کارفرما بابت کارکرد های پیمانکار در مدت ضرب الاجل (معمولا بیست روز پس از تحویل صورت وضعیت ) توسط کارفرما جز تعهدات کارفرماست .اگر کارفرما در مدت تعیین شده به دلیل نداشتن بودجه یا هر عامل دیگر, در پرداخت تمام یا بخشی از مطالبات تاخییر نماید , این تا خیر موجب تمدید مدت قرارداد می شود که این مدت با عث افزایش بار مالی خواهد شد .

دانلود بخشنامه تاخیرات

 

 

حامد زندوکیلی کارشناس مهندسی عمران