روناک صنعت رامونا ( با مسئولیت محدود )

روناک صنعت رامونا  طراح و مجری سیستم تصفیه آب فاضلاب

پلی بین طبیعت و تکنولوژی

Waste water treatment process

حامدزندوکیلی -کارشناس مهندسی عمران

روناک صنعت رامونا دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در گرایش آب و ابنیه دارای گروه مهندسی صاحب صلاحیت دربخش طراحی فرآیند و سازه توانایی انجام خدمات تکنولوژی آب و فاضلاب به صورت مشاوره طراحی و ساخت دارد.

این شرکت در بخش خدمات آب و فاضلاب بعنوان نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش شرکت تولیدی مهندسی صنعت تاسیسات میلاش را دارا میباشد.طراحی و ساخت انواع پکیج های تصفیه فاضلاب و ساختمانهای بتنی از توانایی های این شرکت است.

 

FAZELAB

 

هنگامیکه فاضلاب وارد آب های سطحی میشود با کتریها با کمک اکسیژ ن موجود در آب مواد آلی را تجزیه می کند در دماهای معمول حجم اکسیژن محلول کفایت تغزیه باکتری ها را تامین می نماید.فقدان اکسیژن سبب از بین رفتن حیات آبزیان درون اکوسیستم گردد. ازسوی دیگر این امر سبب غلبه باکتریهای بی هوازی می گردد.این گروه از باکتریها مواد آلی را احیا کرده و سبب ایجاد ترکیبات سمی می شوند.در نتیجه این اتفاقات گاز بد بوی سولفید هیدروژن ایجادمی گرددو آب را آلوده می سازد.

اهداف کلی تصفیه آب و فاضلاب:

1-ازبین بردن عوامل بیماری زا و ناسازگار با محیط زیست

2-حذف مواد آلی قابل تجزیه توسط میکرو ارگانیسم ها . باید توجه کرد که این آلاینده ها  عامل اصلی بو و تعفن فاضلاب هستند.

3-حذف مواد معلق و شناور

4-کاهش کدورت آب و رنگ مجاز

 

 

 

تصاویر مراحل احداث سازه تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان لقمان تهران

 

 

طراح فرایند: دکتر احمد سبزعلی

فروشنده ماشین آلات و ناظر عالیه:دکتر احمد سبزعلی

طراح و مجری سازه: حامدزندوکیلی